Missie

Ik geloof dat God van ieder mens houdt en dat Hij een doel heeft met ieder mens.
Hij heeft unieke gaven en talenten in je gelegd. Het maakt, dat jij uniek bent.
Als je Zijn plan met jouw leven ontdekt, maakt het je vrij en kun je bij de uitvoering van dat plan, je voelen als een vis in het water.
Het geeft je energie en een diepe blijdschap.
Dat geldt ook voor jou.
Door omstandigheden in je heden maar ook uit je verleden kunnen er hindernissen (blokkades) zijn ontstaan,
waardoor je niet of minder tot je doel komt.
Als counsellor heb ik het verlangen om je te helpen naar een situatie dat je wel tot je doel komt.
Dat God je ten diepste herstelt waar je bent beschadigd.
Soms is dat doel gewoon te weten:  ‘’Ik mag zijn’’ ( "I am" ).
Graag help ik je daar te komen, waar je (weer) wilt zijn
en stimuleer ik je om in die unieke kracht te gaan staan, die Hij, jouw Schepper, je gegeven heeft.

Een uitdaging?
Dat is het zeker.
Maar ook zeker de moeite waard, omdat het om jou gaat.

In de bijbel staat:

Wat Hij voor jou op het oog heeft is het goede, het volmaakte en wat Hem welgevallig is.

                                                                                               [romeinen 12:2 nbv]